Zhotovení záklopu

Provádíme zhotovení záklopu s prolepených a prošroubovaných OSB desek o tloušce 18mm které se usazují do vyrovnaného podloží z liaporu.
Cena takto provedeného záklopu začína na 950kč/m2 a je závislá na množství použitého liaporu